Pšenica

Pšenica

Primenjuje se u koncentraciji 1do 2 l/ha sa 200 litara vode.

Optimalna su tri tretmana u toku vegetacionog perioda.

U ratarstvu za pšenicu: 


I   tretman  jesen,     faza BBCH  13,       1do 2 l/ha
II  tretman  proleće,  faza BBCH  21,       1do 2 l/ha ( s herbicidima )
III tretman  proleće, početak cvetanja    1do 2 l/ha ( s fungicidima  )

Datum:

16 Novembar 2016

Naziv:

Pšenica

Kategorija:

RATARSKE KULTURE