Kukuruz

Kukuruz

Primenjuje se u koncentraciji 1do 2 l/ha sa 200 litara vode.

Optimalna su dva tretmana u toku vegetacionog perioda.

U ratarstvu za kukuruz:

I  tretman        faza BBCH  13-15   1do 2 l/ha ( s herbicidima )
II tretman        faza BBCH  17-32   1do 2 l/ha ( 14 dana kasnije )
 

Datum:

23 Novembar 2016

Naziv:

Kukuruz

Kategorija:

RATARSKE KULTURE