Šećerna repa

Šećerna repa

Primenjuje se u koncentraciji 1do 2 l/ha sa 200 litara vode.

Optimalna su tri tretmana u toku vegetacionog perioda.

U ratarstvu za šećernu repu:

I   tretman   4  - 6 listova                   1do 2 l/ha   sa 200 litara vode
II  tretman pred zatvaranje redova  1do 2 l/ha   sa 200 litara vode
III tretman s fungicidima                  1do 2 l/ha   sa 200 litara vode

Datum:

23 Novembar 2016

Naziv:

Šećerna repa

Kategorija:

RATARSKE KULTURE