Suncokret

Suncokret

Primenjuje se u koncentraciji 1 l/ha sa 200 litara vode.

Optimalna su dva tretmana u toku vegetacionog perioda.

U ratarstvu za suncokret: 

I  tretman   4- 6 listova    1 l/ha  sa 200  litara vode
II tretman u butonizaciji 1 l/ha  sa 200 litara vode

Datum:

30 Mart 2017

Naziv:

Suncokret

Kategorija:

RATARSKE KULTURE