Lucerka

Lucerka

Primenjuje se u koncentraciji 1 l/ha sa 200 litara vode.

Optimalna su tri tretmana u toku vegetacionog perioda.

U ratarstvu za lucerku:

I  tretman  prolece,  1 l/ha ( 3 trolista)
II tretman  prolece   1 l/ha ( pocetak cetanja)
ostali tretmani posle otkosa 10-15 cm  lucerka

 

Datum:

30 Mart 2017

Naziv:

Lucerka

Kategorija:

RATARSKE KULTURE