SILOFERT - EXTRAPLANT

SILOFERT - EXTRAPLANT specijalno đubrivo predstavlja smešu organskih supstanci, ekstrakta i biljnih hormona nastalih ekstrakcijom i fermentacijom biljaka. Preparat sadrži biostimulativna sredstva, vitamine i hormone i kao takav pospešuje bolji razvoj gajenih biljaka i njihov prinos. Preparat, takođe, povoljno deluje na hemijska i biološka svojstva zemljišta, pojačava otpornost na patogene agense, a njegova najvažnija funkcija je pospešivanje enzimske aktivnosti u svim fazama razvoja, a naročito u ranim fazama vegetacije.