AZOTOMIC 16%

AZOTOMIC N 16% je neorgansko tečno azotno đubrivo sa ukupno 16% azota. Đubrivo je namenjeno za prihranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta u sistemima za fertigaciju i/ili folijarno, prema potrebi više puta u toku godine.

Proizvod namenjen za sve ratarske kulture

  • Pospešuje rast i razvoj biljke
  • Povoljno utiče na razvoj korena i uvećanje lisne mase
  • Povećava kvalitet i kvantitet prinosa
  • Povećava otpornost biljaka u stresnim situacijama (suša, niske i visoke temperature, bolesti)

Fertigacijom

Za sve kulture: 35-50l/ha tokom prve polovine vegetacije

Folijarno

Pšenica: 5-10l/ha od početka vlatanja do klasanja, u jednoj do dve aplikacije.

Kukuruz: 3-4l/ha folijarno u fazi 4-6 razvijenih listova.

Šećerna repa: 3-4l/ha folijarno u fazi 4-8 razvijenih listova.

Uljana repica: 5l/ha u fazi rasta 8-10 cm (od izduživanja stabljike do pojave pupoljka) u jednoj do dve aplikacije.

Veličina pakovanja

10 litara

1 litar

Želite više informacija?

Ukoliko vam je potrebno više informacija u vezi sa našim proizvodima ili potencijalnoj saradnji u distribuciji Silofert proizvoda, molim vas da nas kontaktirate.