UNIVERZAL VOĆE

Specijalno đubrivo namenjeno voćarskoj proizvodnji. Može se koristiti samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi). Kod sadnica se primenjuje folijarno u toku vegetacije.

Proizvod namenjen za voćne kulture

Jabuka

Šljiva

Malina

Jagoda

  • Povećava debljinu i visinu sadnica
  • Utiče na bolje formiran korenov sistem.
  • Utiče na krupnoću ploda
  • Više plodova po cvetnoj grani
  • Utiče na obojenost plodova.

Folijarno 100ml/10lit

Kap po kap 5l /ha

Veličina pakovanja

500 ml

100 ml

Želite više informacija?

Ukoliko vam je potrebno više informacija u vezi sa našim proizvodima ili potencijalnoj saradnji u distribuciji Silofert proizvoda, molim vas da nas kontaktirate.