EKSTRAPLANT - 1l/ha

Specijalno, 100% prirodno, tečno đubrivo koje predstavlja smešu organskih supstanci, ekstrakta i biljnih hormona nastalih ekstrakcijom i fermentacijom biljaka. Preparat sadrži biostimulativna sredstva, vitamine i hormone i kao takav pospešuje bolji razvoj ratarskih kultura, kao i kvalitet i kvantitet prinosa.

Proizvod namenjen za kulture

Kukuruz

Pšenica

Suncokret

  • Pospešuje rast i razvoj biljke
  • Povećava kvalitet i kvantitet prinosa
  • Povoljno utiče na razvoj korena i uvećanje lisne mase
  • Povećava otpornost biljaka u stresnim situacijama (suša, niske i visoke temperature, bolesti)
  • Eliminiše negativan uticaj pesticida

Način primene se razlikuje u zavisnosti od kulture koja se tretira. Detaljne opise po kulturama pogledajte ispod.

Veličina pakovanja

10 litara

1 litar

Želite više informacija?

Ukoliko vam je potrebno više informacija u vezi sa našim proizvodima ili potencijalnoj saradnji u distribuciji Silofert proizvoda, molim vas da nas kontaktirate.

Primena proizvoda

EKSTRAPLANT PŠENICA - 1l/ha

I tretman (jesen)
faza BBCH 13 1l/ha

II tretman (proleće)
faza BBCH 21 1l/ha (s herbicidima)

ili

II tretman (proleće – početak cvetanja)
1l/ha (s fungicidima)

EKSTRAPLANT KUKURUZ - 1l/ha

I tretman
faza BBCH 13-15 1l/ha (s herbicidima)

II tretman
faza BBCH 17-32 1l/ha (14 dana kasnije)

EKSTRAPLANT SUNCOKRET - 1l/ha

I tretman
4-6 listova 1l/ha sa 200 lit. vode

II tretman
U butonizaciji 1l/ha sa 200 lit. vode