SILOFERT Rhyzome

Snažni promoter sekundarnih i tercijarnih faza razvoja korena (formiranje korenovih dlačica) u važnim etapama vegetativnog razvoja kao što je rasađivanje ili sadnja, kao i period nakon zimskog mirovanja. Đubrivo se, takođe, može primeniti kod eventualnih oštećenja korenovog sistema u cilju njegove regeneracije. Primenjuje se i za tretman semena, pre setve, kako bi se pojačala njegova energija klijanja i pospešilo bolje i efikasnije ukorenjavanje.

Proizvod namenjen za sve biljne kulture

  • Povoljno utiče na rast i razvoj korenovog sistema, formiranje korenovih dlačica
  • Regeneracija oštećenog korenovog sistema
  • Pospešuje bolje i efikasnije ukorenjavanje
  • Tretman semena, povećava energiju klijanja semena

U sistemima za fertigaciju kao rastvor 0,5% ili

0,5L/100kg semena

Veličina pakovanja

1 L

Želite više informacija?

Ukoliko vam je potrebno više informacija u vezi sa našim proizvodima ili potencijalnoj saradnji u distribuciji Silofert proizvoda, molim vas da nas kontaktirate.